Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Wie zijn bij een onderzoek betrokken?

Een onderzoekproject wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit:

 

  • één of meerdere wetenschappers of wetenschappelijke instituten
  • met één of meerdere onderwijsinstellingen of een instelling voor voorschoolse educatie, kinderopvang of jeugdzorg
  • soms: externe expertise