Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Best practices uit de eerste & tweede ronde

Het actieprogramma Onderwijs Bewijs stimuleert de ontwikkeling van 'evidence-based' onderwijsinnovatie. Doel is om via wetenschappelijke experimenten kennis te verzamelen over wat werkt in het onderwijs, en over wat niet werkt. In twee ronden (2009, 2010) zijn in totaal 37 onderzoeksprojecten toegekend. Zevenentwintig daarvan zijn inmiddels afgerond.

Opbrengsten van de onderzoeken zijn: inzicht in de effectiviteit van onderwijsvernieuwing.

Onder het tabblad 'Resultaten' staan samenvattingen van de onderwijsprojecten die tot nu toe zijn afgerond. Ze beslaan de sectoren po, vo en mbo. Sommige interventies zijn effectief gebleken, andere niet.

 

Uitgelicht

Flyer Onderwijs Bewijs

Downloaden of bestellen van de flyer Onder Bewijs.

Belangrijke websites