Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Vooronderzoek

Bij een aantal projecten heeft reeds een kleine pilot plaatsgevonden of staat een testronde gepland waarin de procedures van het experiment uitgeprobeerd kunnen worden. Dergelijke pilots zijn van grote waarde voor een zorgvuldige meting in het feitelijke experiment omdat voorkomen wordt dat resultaten tegenvallen als gevolg van aanloopproblemen. Pilots voorafgaand aan de projectaanvraag hebben bovendien als voordeel dat ze informatie opleveren over de te verwachten effectgrootte, zodat een redelijke inschatting van de benodigde omvang van de onderzoekspopulatie kan worden gemaakt.