Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Tweede ronde

De tweede ronde heeft 19 onderzoeksprojecten opgeleverd. Alle onderzoeken lopen nog.

 

Gedragsproblemen en pesten

 •  Open Universiteit - Een online advies op maat voor slachtoffers van cyberpesten op het VMBO
 •  SCO Kohnstamm - Preventie van gedragsproblemen van leerlingen in het basisonderwijs
 •  PI Research - Een effectmeting van SPRINT
 • Universiteit Groningen - Signaleren en tegengaan van pesten: Het KiVa antipestprogramma
 •  Universiteit van Amsterdam - Beïnvloeding van motivatie studenten in het MBO
 •  Expertisecentrum Taal Onderwijs & Communicatie - Boekenmaatjes: Het effect van tutor-lezen op de sociaal-emotionele competentie van kinderen in het basisonderwijs

 

Vermindering van achterstanden

 •  Universiteit Twente - De longitudinale training van basisschoolteams in het systematisch analyseren en verbeteren van leeropbrengsten
 •  UMC Groningen - Het effect van bewegen tijdens de reguliere les op de lees-, spellings- en rekenvaardigheid van achterstandsleerlingen in groep 4 en 5
 • Expertisecentrum Nederlands - Leescoaches in het VO: effecten van een cross-age tutorprogramma op de leesvaardigheid van vmbo-leerlingen
 •  Expertisecentrum Nederlands - Programma interactief taalonderwijs: opbrengsten voor achterstandsleerlingen
 •  APS - Rekenen in beeld
 •  Hogeschool van Rotterdam - Effecten van motiverende teksten en begrijpend leesinstructie op tekstbegrip in het Vmbo

 

Excellentie

 •  TU Twente - BE COOL! Bevorderen van Excellent door Coöperatief Onderzoekend en Ontwerpend Leren
 •  ITS - Excellent onderwijs en effecten op cognitief excellente leerlingen

Burgerschap

 • Openbaar Onderwijs Zwolle - Kritisch burgerschap
 • CED Groep - Effecten van het programma 'Kinderen en hun morele talenten' (methode XYZ) op burgerschapscompetenties en burgerschapsgedrag

Combinatie thema’s: Gedragsproblemen en pesten & Vermindering van achterstanden

 • Universiteit Maastricht - Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van schoolprestaties?
 • St. Bascule - Beter bij de les: interventies ter verbetering van aandacht en werkgeheugen bij schoolgaande kinderen met gedrachts- en leerproblemen
 • Universiteit van Amsterdam - YES I CAN! Weerbaar worden tegen negatieve stereotypen
 •  

Meer informatie

Samenvattingen van de toegekende onderzoeksvoorstellen vindt u hier.

 Het juryrapport vindt u hier.