Zeven succesvolle aspecten van het Finse onderwijssysteem

Arend Landman heeft op basis van informatie over het Finse onderwijssysteem zeven leerpunten geformuleerd:

Focus op talentontwikkeling
In Finland is kinderopvang voor jonge kinderen vooral gericht op spel en niet op cognitieve ontwikkeling. Het idee hierachter is dat het voor een harmonieuze ontwikkeling van een kind belangrijk is dat het intellect niet te jong wordt genoemd.

Er wordt veel tijd besteed aan basisonderwerpen als taal en rekenen, maar dat gaat niet ten koste van onderwerpen als handwerk, kunst, muziek en sport. De docent past de opdrachten aan de individuele mogelijkheden van de kinderen aan.

Verbeteren van het beeld van de leerkrachten
Leraren staan hoog aangeschreven in Finland. Als u docent wilt worden, moet u een universitair diploma hebben behaald.

Niet testen
Leerlingen onder de 16 jaar hebben in Finland geen gestandaardiseerde tests en examens. Leerlingen kunnen dus leren in een angstvrije omgeving waarin creativiteit en initiatief worden aangemoedigd. Leerkrachten ontwikkelen zelf opdrachten voor de leerlingen zelf. Ze geven geen cijfers, maar beschrijvende feedback. De Finnen vinden het niet realistisch om alle kinderen dezelfde toetsen te laten doen, omdat ze allemaal verschillende kwaliteiten hebben.

Verminderen van het onderwijs
Finse leraren geven slechts drie of vier lessen van 45 minuten per dag. Het idee hierachter is dat leerkrachten tijd en energie moeten hebben om op eigen initiatief en op een creatieve manier lessen te ontwikkelen die een hoog niveau van inhoud hebben en goed aansluiten bij het leren van de leerlingen. Finse studenten hebben meer vakanties en langere pauzes (75 minuten per dag) dan studenten in de meeste andere landen. De paradox is dat “minder” hier blijkbaar “meer” is omdat de prestaties hoger zijn.

Promotie
Autonomie van de leerkrachten De leerkrachten zijn allen hoogopgeleid en hebben een grote vrijheid om hun opleiding zelf te organiseren. Dit maakt de meeste leraren gelukkig en enthousiast. Dit komt natuurlijk ten goede aan de leerprestaties van de leerlingen.

Differentiatie tot en met 16 jaar
Finse leerlingen hoeven niet te kiezen voor secundair onderwijs op de leeftijd van 12 jaar. Dit is mogelijk omdat de leerkracht de opdrachten aanpast aan de individuele leerlingen, die meestal in kleine groepen werken. Als een 16-jarige student verplicht onderwijs heeft gevolgd, kan hij/zij kiezen tussen pre-universitair onderwijs (gevolgd door de universiteit) of hoger beroepsonderwijs.

Docenten bieden ontwikkelingsmogelijkheden
Docenten worden goed begeleid op de scholen en er zijn veel mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen door middel van omscholingscursussen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *