Werken in het onderwijs: Nergens is de werkdruk zo hoog, nergens zo hoog, nergens zo veel Burn Out

Lust voor het leven en groei
Het bruist van levenslust en talent in het onderwijs, maar de hoge werkdruk geeft veel stress. Het percentage burn-out onder alle sectoren is het hoogst in het onderwijs (19,4%). Al jaren.

De inspectie vereist rapportage
Leerkrachten willen en genieten van de vrijheid om hun cursus, hun lessen af te ronden. Maar dit staat onder grote druk: de inspectie controleert de kwaliteit van het onderwijs en dan moet alles op papier in orde zijn. En er is de eis om veel rapporten te schrijven over de voortgang van kinderen.

Als gevolg van de inspectiedruk:

lessen worden uniformer. Zo komen er meer lessen in het Montessori-onderwijs, is er meer selectie in het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen bijvoorbeeld leerlingen van het VWO accepteren met ravageadvies, maar scholen willen voorkomen dat ze de outputcijfers negatief beïnvloeden.

Kritische ouders
Ouders kunnen ook zorgen voor emotionele stress voor leerkrachten. Terwijl de school wil dat leerkrachten en ouders partners zijn en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan hun kind, worden leerkrachten steeds vaker geconfronteerd met ouders die invloed willen hebben en kritisch zijn. Soms slapen ze slecht. Hoezeer ze ook hun best doen, leerkrachten kunnen niet aan alle wensen voldoen. Het vereist een assertieve en coöperatieve houding.

Voortdurende innovatie en digitalisering
Werken in het onderwijs betekent voortdurende innovatie. Dat is leuk en goed. Dat vraagt altijd extra inspanning van docenten. En vaak ook voor extra geld dat niet altijd beschikbaar is. Het toepassen van aantrekkelijk onderwijs op maat van de 21ste eeuw met behulp van digitale programma’s die het curriculum afstemmen op wat de student nodig heeft: Pikant. Het vraagt aandacht en een flinke tijdsinvestering.

Hoge verwachtingen
En daarom moet onderwijs veelvoorkomend zijn: misdaad, terrorisme, reizen naar Syrië, kinderen met overgewicht, ongezond gedrag, etc. Van leraren wordt verwacht dat zij goede kinderen leveren die zelfredzaam zijn in de nieuwe maatschappij.

Grote gevarieerde klassen
In klassen met meer dan 30 leerlingen in het basisonderwijs moet u als leerkracht aandacht besteden aan alle leerlingen: begaafde, gemiddelde leerlingen, kinderen met autisme, kinderen met moeilijk gedrag. Er is gesneden in de hulp. Werken in het onderwijs vereist veel en verschillende kwaliteiten van een leraar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *