Zeven succesvolle aspecten van het Finse onderwijssysteem

Arend Landman heeft op basis van informatie over het Finse onderwijssysteem zeven leerpunten geformuleerd:

Focus op talentontwikkeling
In Finland is kinderopvang voor jonge kinderen vooral gericht op spel en niet op cognitieve ontwikkeling. Het idee hierachter is dat het voor een harmonieuze ontwikkeling van een kind belangrijk is dat het intellect niet te jong wordt genoemd.

Er wordt veel tijd besteed aan basisonderwerpen als taal en rekenen, maar dat gaat niet ten koste van onderwerpen als handwerk, kunst, muziek en sport. De docent past de opdrachten aan de individuele mogelijkheden van de kinderen aan.

Verbeteren van het beeld van de leerkrachten
Leraren staan hoog aangeschreven in Finland. Als u docent wilt worden, moet u een universitair diploma hebben behaald.

Niet testen
Leerlingen onder de 16 jaar hebben in Finland geen gestandaardiseerde tests en examens. Leerlingen kunnen dus leren in een angstvrije omgeving waarin creativiteit en initiatief worden aangemoedigd. Leerkrachten ontwikkelen …