Werken in het onderwijs: Nergens is de werkdruk zo hoog, nergens zo hoog, nergens zo veel Burn Out

Lust voor het leven en groei
Het bruist van levenslust en talent in het onderwijs, maar de hoge werkdruk geeft veel stress. Het percentage burn-out onder alle sectoren is het hoogst in het onderwijs (19,4%). Al jaren.

De inspectie vereist rapportage
Leerkrachten willen en genieten van de vrijheid om hun cursus, hun lessen af te ronden. Maar dit staat onder grote druk: de inspectie controleert de kwaliteit van het onderwijs en dan moet alles op papier in orde zijn. En er is de eis om veel rapporten te schrijven over de voortgang van kinderen.

Als gevolg van de inspectiedruk:

lessen worden uniformer. Zo komen er meer lessen in het Montessori-onderwijs, is er meer selectie in het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen bijvoorbeeld leerlingen van het VWO accepteren met ravageadvies, maar scholen willen voorkomen dat ze de outputcijfers negatief beïnvloeden.

Kritische ouders
Ouders kunnen ook zorgen voor emotionele stress voor leerkrachten. Terwijl …

AVG stappenplan voor kinderopvang

De hoeveelheid werk die AVG met zich meebrengt kan behoorlijk intimiderend zijn. Het doel is dat AVG vooral verankerd is in de manier van denken en werken, er moet een cultuur van gegevensbescherming worden gecreëerd. Bewustwording is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van AVG, van daaruit worden veel zaken heel logisch.

Opleiding

Maak een overzicht van alle persoonlijke gegevens die u verwerkt
Dit gebeurt in een zogenaamd verwerkingsregister. U moet inzicht geven in welke informatie u verzamelt binnen uw organisatie, waar deze wordt opgeslagen, waar ze vandaan komt en met wie ze wordt gedeeld. Ook moet u aangeven waarvoor de gegevens nodig zijn. Denk niet alleen aan gegevens van kinderoppas, ouders en kinderen, maar ook aan gegevens van medewerkers.

Voldoet uw website aan de eisen?
Als klanten zich via uw website kunnen registreren (bijvoorbeeld in een contactformulier), dan moet u bekend maken wat er met de ingevoerde gegevens gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld …