Werken in het onderwijs: Nergens is de werkdruk zo hoog, nergens zo hoog, nergens zo veel Burn Out

Lust voor het leven en groei
Het bruist van levenslust en talent in het onderwijs, maar de hoge werkdruk geeft veel stress. Het percentage burn-out onder alle sectoren is het hoogst in het onderwijs (19,4%). Al jaren.

De inspectie vereist rapportage
Leerkrachten willen en genieten van de vrijheid om hun cursus, hun lessen af te ronden. Maar dit staat onder grote druk: de inspectie controleert de kwaliteit van het onderwijs en dan moet alles op papier in orde zijn. En er is de eis om veel rapporten te schrijven over de voortgang van kinderen.

Als gevolg van de inspectiedruk:

lessen worden uniformer. Zo komen er meer lessen in het Montessori-onderwijs, is er meer selectie in het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen bijvoorbeeld leerlingen van het VWO accepteren met ravageadvies, maar scholen willen voorkomen dat ze de outputcijfers negatief beïnvloeden.

Kritische ouders
Ouders kunnen ook zorgen voor emotionele stress voor leerkrachten. Terwijl …