In de linkerkolom ziet u de onderwerpen van de projecten. U vindt hier de samenvattingen van de onderwijsprojecten die tot nu toe zijn afgerond . Ze beslaan de sectoren po, vo en mbo. Sommige interventies zijn effectief gebleken, andere niet.