Onderwijs Bewijs stelt hoge eisen aan het onderzoek. Elk aangetoond effect van een specifieke interventie of methode moet met 100% zekerheid worden vastgesteld. Daardoor moet de onderzoeksopzet doordacht zijn en de uitvoering consequent en nauwgezet.

De werkelijkheid is echter weerbarstig, zeker voor een onderzoeker. Tijdens elk onderzoek kan het nodige wijzigen of mislukken. Om die reden is een wetenschappelijke begeleidingscommissie ingesteld, die de lopende projecten ondersteunt. Er zijn zeven begeleiders, van onder meer CPB, Inspectie, verschillende universiteiten. Elke begeleider heeft een x aantal onderzoeksprojecten onder zijn of haar hoede.

Via de links op deze pagina vindt u de namen van de begeleidingscommissie, en tevens extra informatie met betrekking tot het opzetten en uitvoeren van experimenteel onderzoek.