De procedure voor beide ronden van Onderwijs Bewijs is beschreven in twee afzonderlijke leidraden:

1. Leidraad Actieprogramma Onderwijs Bewijs I

2. Leidraad Actieprogramma Onderwijs Bewijs II