Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Vroegsignalering in taal- en/of onderwijsachterstand

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is gericht op het vroegtijdig aanpakken van taal- en/of onderwijsachterstanden bij leerlingen. Het doel is om via experimenten te onderzoeken hoe achterstanden van leerlingen, bij toetreding aan groep 3 van het basisonderwijs, kunnen worden teruggedrongen en hoe VVE beter aansluit op het vervolgonderwijs.