Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Verbetering aanvankelijk leesonderwijs in het speciaal (basis) onderwijs

De kern van ‘Passend onderwijs’ is dat voor alle leerlingen de kansen op de beste ontwikkeling centraal staan. Dit geldt dus ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om het onderwijs te volgen. De kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met een handicap of stoornis is echter op veel scholen onvoldoende. De uitdaging is dan ook om door versterking van het onderwijsaanbod te zorgen voor kwaliteitsverbetering in de klas. Ook extra aandacht voor taalonderwijs blijkt tot betere resultaten te leiden.

Doel is om te onderzoeken welke methoden de leesvaardigheid van leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs het meest verhogen. Als de leesvaardigheid verbetert, verbeteren ook andere onderwijsprestaties zoals rekenen en andere taalvaardigheden.