Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Uitslag tweede ronde

In november 2010 heeft de jury unaniem 19 inzendingen met een positief advies voorgelegd aan OCW. Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart heeft dit positieve advies overgenomen. Hiermee wordt € 10,7 miljoen beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek om vast te stellen wat wel en niet werkt in het onderwijs.

In deze tweede ronde hebben 74 consortia van onderzoekers en scholen onderzoeksvoorstellen ingediend binnen de thema’s excellentie, burgerschap, vermindering van achterstanden en gedragsproblemen & pesten. Voorbeelden zijn een onderzoek naar opbrengsten van interactief taalonderwijs voor achterstandsleerlingen en een onderzoek naar online advies op maat voor slachtoffers van cyberpesten op het vmbo.

Het meten van resultaten van onderwijsmethodes sluit aan bij de ambitie van het kabinet om toegevoegde waarde in het onderwijs te belonen. Van Bijsterveldt: “Hiermee vergroot je de kwaliteit en de effectiviteit van het onderwijs. Daarnaast dragen deze onderzoeken bij aan een betere samenwerking tussen professionals in het onderzoek en het onderwijs.”