Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Signalering en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen

2,5% van de bevolking van Nederland is hoogbegaafd. In het (basis)onderwijs wordt echter bij een lager percentage leerlingen vastgesteld dat ze hoogbegaafd zijn. Dit lijkt erop te wijzen dat signalering van hoogbegaafde leerlingen niet eenvoudig is. De vraag is hoe hoogbegaafdheid in een vroeg stadium is vast te stellen.

Daarnaast schiet de ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen tekort. Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen (mei 2007). De ondersteuning is te laat en te weinig structureel ingebed in de leerprocessen. Met name in de onderbouw van het primair onderwijs remt dit hoogbegaafde leerlingen in hun ontwikkeling en leerproces. Of ze gaan zelfs onderpresteren.

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde onderwijskenmerken de eventuele problemen van hoogbegaafde leerlingen helpen voorkomen. Het is van belang de leerprocessen te baseren op de kenmerken van elke leerling. Vervolgens is het belangrijk om de wisselwerking met de onderwijskenmerken te optimaliseren, zodat elke leerling zich adequaat ontwikkelt.

Het doel van het actieprogramma is om via experimenten te onderzoeken welke methoden voor signalering en/of begeleiding van hoogbegaafde leerlingen het meest effectief zijn. Het is de bedoeling dat de methoden breed inzetbaar zijn.