Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Relatie jeugdzorg en onderwijs

Pas als professionals uit meerdere disciplines samenwerken, komt effectieve hulp voor kinderen en jongeren echt van de grond. Daarnaast zijn scholen vaak veel tijd kwijt aan het vinden van de juiste opvang voor deze zorgleerlingen. Hierdoor is er minder tijd voor de kerntaak van de school, namelijk onderwijs verzorgen. Het is dus van belang dat scholen tijdig zorgleerlingen signaleren, maar ook snel de juiste zorginstanties inschakelen. De kans op schooluitval onder deze groep leerlingen is dan minder groot.

Het doel van het onderzoek op het gebied van jeugdzorg is tweeledig. Enerzijds gaat het om het ontwikkelen van methoden waardoor scholen zorgleerlingen snel(ler) kunnen signaleren. Anderzijds gaat het om het ontwikkelen van methoden om deze jongeren snel en goed te kunnen helpen. Op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg zijn nauwelijks methoden te vinden waarvan de effectiviteit bewezen is. Daar moet verandering in komen. ‘Doen wat werkt’ is het streven om te bevorderen dat de ontwikkeling van kinderen zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt. Nog geen 5% van alle interventies in de zorg voor jeugd is van bewezen effectieve waarde. Dit maakt goed geïnformeerde keuzes erg lastig. ‘Weten wat werkt’ helpt professionals om effectief hun werk te kunnen doen. Ook is het een randvoorwaarde om meer kosteneffectiviteit te bereiken. Het doel van het actieprogramma is om effectieve interventies te ontdekken.