Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Elkaars taal leren spreken

Eén van de ervaringen uit het onderzoek van de laatste jaren is dat academisch onderzoek onvoldoente aansluit op de vraag van het onderwijs, terwijl andersom het onderwijs moeite heeft om haar vragen als onderzoeksvraag te formuleren.

Binnen de Onderwijs Bewijs-projecten zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • scholen en onderzoekers: vooraf en tijdens het onderzoek goed (blijven) overleggen en duidelijke afspraken maken en nakomen;
  • de te onderzoeken interventies moeten opschaalbaar en kostenefficient zijn.