Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Efficiency in het onderwijs

Onder de vlag ‘efficiency in het onderwijs’ is een aantal subthema's bepaald. Doe is te onderzoeken hoe met bestaande middelen, gegeven de inhoud van het onderwijsproces, meer (en/of beter) onderwijs kan worden geboden, en meer evidence-based kennis hierover verkregen kan worden.