Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Doorlopende leerlijnen rekenen en taal

De vaardigheid in wiskunde van 15-jarigen in Nederland behoort tot de hoogste wereldwijd, maar deze vaardigheid wordt sinds 2000 geleidelijk minder. Ook is de leesvaardigheid van 15-jarigen in Nederland over de periode 2000-2003 minder geworden. Dit blijkt uit het PISA-onderzoek van december 2007.

In januari 2008 verscheen het advies van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (‘Meijerink’). Hierin staan aanbevelingen om de vaardigheden in rekenen en taal van scholieren niet verder te verslechteren en juist weer te verbeteren.

Het doel is om via experimenten te onderzoeken hoe de taal- en/of rekenvaardigheid verbeterd kan worden. De voorstellen (experimenten) moeten passen binnen de doelstellingen van het adviesrapport van de Expertgroep doorlopende leerlijnen rekenen en taal en rekening houden met de beleidsreactie op het advies van de Expertgroep doorlopende leerlijnen rekenen en taal, van 28 april 2008.